مقاله ها

آبگرمکن بوتان

آبگرمکن

آبگرمکن وسیله ایست که از آن برای گرم کردن آب و تولید آبگرم استفاده می شود .هربار که شیر آب را برای حمام، شستشو ظروف و لباس باز می‌کنیم 

ادامه مطلب »
جرقه های نخستین بوتان

تاریخچه بوتان

”خاک پای مشتری توتیای چشم ماست” شصت و شش سال پیش، وقتی جرقه های نخستین بوتان شکل گرفت، شعله افکار ما را آرزویی عمیق برمی‌افروخت:

ادامه مطلب »